Awards


Data Mining Research Excellence Awards

Rules: Each group member votes for one Gold (5pts), one Silver (4pts), one Bronze (3pts), and up to three honorable mentioning (2pts). Votes are summed up as final result.
Gold Silver Bronze Honorable Mentioning
2022 Yu Zhang Yu Meng Ming Zhong Sha Li, Susik Yoon
2021 Yu Meng Yu Zhang Yuning Mao, Xiaotao Gu Jiaming Shen, Qi Zhu
2020 Yu Meng Jiaming Shen Jiaxin Huang Liyuan Liu, Yu Zhang
2019 Yu Meng Liyuan Liu Carl Yang, Jiaming Shen Jingbo Shang, Xuan Wang
2018 Jiaming Shen Jingbo Shang Chao Zhang, Qi Li Liyuan Liu
2017 Chao Zhang Xiang Ren Jingbo Shang Liyuan Liu, Meng Qu
2016 Xiang Ren Meng Jiang Jingbo Shang Chao Zhang
2015 Xiang Ren Jialu Liu, Jingbo Shang Chao Zhang Jingjing Wang, Honglei Zhuang
2014 Xiang Ren Jialu Liu Ahmed El-Kishky Huan Gui, Chao Zhang
2013 Fall Chi Wang Quanquan Gu Jialu Liu Manish Gupta, Marina Danilevsky, Xiao Yu
2013 Spring Quanquan Gu Yizhou Sun, Tim Weninger Chi Wang Manish Gupta
2012 Fall Yizhou Sun Manish Gupta, Ming Ji LuAn Tang Xiao Yu
2012 Spring Chi Wang LuAn Tang Yizhou Sun Bolin Ding
2011 Fall Quanquan Gu Ming Ji Yizhou Sun Chi Wang, Hongbo Deng, Manish Gupta
2011 Spring Bolin Ding Zhijun Yin, Peixiang Zhao Tim Weninger Hyung Sul Kim, Jing Gao
2010 Fall Zhenhui Li Xin Jin, Cindy Xide Lin Chi Wang Peixiang Zhao
2010 Spring Xin Jin Zhenhui Li, Tianyi Wu Jing Gao Yizhou Sun, Tim Weninger
2009 Fall Yizhou Sun Tianyi Wu Jing Gao Chen Chen, Min-Soo Kim
2009 Spring Jing Gao Bolin Ding Yizhou Sun Chen Chen
2008 Fall Deng Cai Jing Gao Jae-Gil Li Chen Chen
2008 Spring Xiaolei Li Tianyi Wu Deng Cai Hong Cheng
2007 Fall Deng Cai Chen Chen Xiaolei Li Hector Gonzalez, Tianyi Wu
2007 Spring Dong Xin Hong Cheng Feida Zhu Jae-Gil Li
2006 Fall Dong Xin Hector Gonzalez Xiaoxin Yin Chao Liu
2006 Spring Xifeng Yan Xiaolei Li Xiaoxin Yin Zheng Shao, Deng Cai
2005 Fall Xifeng Yan Deng Cai Dong Xin, Xiaoxin Yin Chao Liu
2005 Spring Xifeng Yan Xiaolei Li Xiaoxin Yin Zheng Shao, Deng Cai
2004 Fall Xifeng Yan Xiaoxin Yin Xiaolei Li Hwanjo Yu, Zheng Shao, Yifan Li
2004 Spring Hwanjo Yu Xifeng Yan Xiaoxin Yin Jiong Yang
2003 Fall Hwanjo Yu Jiong Yang Xifeng Yan Xiaoxin Yin